კლინიკის ძიება

მოიძიეთ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება, სადაც იმყოფებით აღრიცხვაზე

პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება
ექიმის საკონტაქტო ინფორმაცია